Llicència FCE infantil i juvenil
20,80€
Data de naixement del propietari
DNI del propietari de la llicència
Nom i cognoms del propietari de la llicència

Activitats de club i entrenament de: Espeleologia, descens de canyons, espeleobusseig, Canoa-Kayak. Esquí de fons, esquí alpí, (exclòs fora pista), Snow Board alpí (excloses la resta de modalitats fora pista i freestyle). Caminades amb esquis o raquetes. Bicicleta de muntanya modalitat all Mountain (excloses tota la resta de modalitats).