Per fer-te soci/a, complimenta aquest formulari:

 

Formulari de sol·licitud d'alta de soci/a a la SAM

 

Segons Estatuts de l'entitat:

 .../...

Article 6

 

1. Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de 18 anys que han sol·licitat l'admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta.

2. Les persones físiques menors de 18 anys son considerades socis o sòcies, estant integrades dins una quota familiar o una d’individual (Art. 6.5), havent sol·licitat en qualsevol cas l’ingrés, el pare/mare o tutor.

.../...

5. L'expedient d'ingrés d'un soci o sòcia consistirà en: 

a) sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals. 

.../...

c) tota sol·licitud d’admissió anirà acompanyada de la declaració del soci/sòcia, pare/mare o tutor, d’haver estat informat de forma entenedora de les condicions que l’afecten com associat, de ser coneixedor dels Estatuts que regeixen el funcionament de l’entitat, del risc que comporta la pràctica de les activitats promogudes per l’entitat, autoritzant l’entitat a l’ús de les imatges preses en el transcurs de les activitats organitzades per l’entitat, així com haver estat informat/da dels extrems referents a la Llei de protecció de dades.

d) acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.

 

Quotes de soci/a

  Alta Anualitat
(any natural)
Majors (a partir de 18 anys) Gratuïta 15 €
Familiar (tots els integrants) Gratuïta 25€