La SAM participa activament en la descoberta i topografia de coves i avencs de la comarca, actuant així sobre la promoció de la mateixa.

Foto espeleologia
Enllaç